De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • Twenterand in de knel door te weinig ambtelijke capaciteit

Twenterand in de knel door te weinig ambtelijke capaciteit

Vriezenveen – De gemeente Twenterand heeft een minimaal aantal ambtenaren in vergelijking met gemeenten van dezelfde omvang. Dit blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Berenschot. Bij overheveling van rijkstaken naar lokaal niveau zal de gemeente volgens Berenschot taken moeten laten liggen. Dat wreekt zich als in aanmerking wordt genomen dat onder meer ingewikkelde beleidsterreinen als Jeugdzorg en delen van de AWBZ op het bordje van gemeenten worden gelegd. Het aantal ambtenaren in Twenterand ligt vijftien procent lager dan in 31 gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal, tussen de dertig- en vijfendertigduizend. Twenterand heeft zo’n tweehonderd ambtelijke arbeidsplaatsen.

Voor burgemeester Visser is de uitkomst van het onderzoek naar eigen zeggen geen nieuws. Hij laat weten dat er nú al werk blijft liggen: aan nieuw beleid, subsidiejacht en innovatieprocessen komt de organisatie nu al niet toe. Visser vindt dat de gemeenteraad een stevige discussie moet voeren over de gewenste taken in relatie tot het aantal arbeidsplaatsen. Onlangs wees de gemeenteraad unaniem een voorstel voor een kerntakendiscussie af omdat het gevraagde bedrag (een kwart miljoen euro) door de raad te hoog werd geacht en op dit moment nog niet noodzakelijk werd bevonden. Visser liet toen al weten dat de gemeente met dit uitstel op de koffie komt: de overdracht van rijkstaken vindt namelijk in 2015 plaats. 


Deel dit nieuws!