De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Archief
  • GBT en VVD tegen kwart miljoen kerntakendebat Twenterand

GBT en VVD tegen kwart miljoen kerntakendebat Twenterand

Twenterand – De raadsfracties van GBT en VVD zijn fel tegen het voorstel van het college van B&W om opnieuw geld uit te trekken, dit keer een kwart miljoen, voor een discussie over de kerntaken van de gemeente. GBT meldt bij monde van het raadslid Paters dat het bij het college “aan realiteitszin en politiek gevoel” ontbreekt. Ook noemt de grootse raadsfractie, die in haar eentje de oppositie vormt, het voorstel “bespottelijk”, waarbij onder meer wordt gewezen op de “crisistijd”. Naar de mening van GBT zijn alle andere (coaltie)partijen akkoord met het voorstel, maar dat heeft VVD-raadslid Walraven ondertussen genuanceerd.“Zonde van het geld”, stelt het liberale raadslid, dat “verbaasd” zegt te zijn en aankondigt meteen na de vakantie vragen te zullen stellen.

Naar de mening Paters staat echter in het - onder meer door de VVD onderschreven - coalitieakkoord dat de discussie over de kerntaken in de gemeente Twenterand dient te worden gevoerd. GBT zegt zich daarop te baseren. Zelf meldt Paters dat GBT "altijd verklaard tegenstander” is geweest van de kerntakendiscussie. Hij stelt dat kerntaken van een gemeente (wettelijk) verplicht zijn, zoals openbare orde en veiligheid, paspoort, beheer van wegen en groen, afvalverwerking en zorg voor zwakkeren. Géén kerntaken zijn bijvoorbeeld binnen- en buitensport, jeugd-, sport- en zwemaccommodaties, ouderenwerk, cultuur en lokale economie. Paters laat weten dat Twenterand niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Walraven zegt hem dat woordelijk na.

 

Deel dit nieuws!