De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Verhoging lokale lastendruk bedrijfsleven; Almelo koploper

Almelo – Veel gemeenten in Overijssel houden zich niet aan de rijksnorm voor de stijging van de Onroerend Zaak-Belasting (OZB). Van de 24 gemeenten hebben er veertien de OZB-opbrengst met meer dan het voorgeschreven maximum van 2,45 procent laten toenemen. Dat constateert MKB-Nederland Oost op basis van de cijfers van onderzoeksinstituut COELO. Elk jaar bepaalt de rijksoverheid hoeveel de gezamenlijke OZB mag toenemen, maar deze zogenoemde macronorm blijkt van weinig waarde omdat er geen disciplinerende werking op individuele gemeenten van uitgaat.  Er zijn in Overijssel  vijf gemeenten die de OZB-opbrengst voor ondernemingen met meer dan zes procent laten stijgen.

De koploper is de gemeente Almelo met een stijging van 8,4 procent, op de voet gevolgd door Staphorst met 8,2 procent. “Deze lastenverzwaring voor bedrijven is een slechte zaak. Veel MKB-bedrijven verkeren in een zwakke financiële positie. Het zijn deze bedrijven die voor economische herstel en banengroei moeten zorgen", aldus voorzitter Bakker van MKB-Nederland Oost. Volgens hem is juist het verlagen van de lokale lasten voor ondernemers belangrijk. “Ondernemers moeten niet de melkkoe van lokale overheden zijn om gaten in de begroting te dichten, maar juist gestimuleerd worden in ondernemen. Dit betekent immers banengroei en dat hebben we nodig”, aldus Bakker namens MKB Nederland Oost.

Deel dit nieuws!