De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Bornsebeek op grondgebied van Borne én Hengelo verontreinigd

BORNE/HENGELO - Er is vandaag in de Bornsebeek op grondgebied van Boene en Hengelo, want nabij het industrieterrein De Veldkamp te Hengelo en de woonwijk Bornsche Maten te Borne olieverontreiniging op het water aangetroffen. De olie drijft op het water over een lengte van zo'n drie kilometer.

Het waterschap Vechtstromen gaat de olie verwijderen en de beek en oevers schoonmaken. Zuld gebeurt teneinde te voorkomen dat het vervuilde water verder het gebied in stroomt in de richting van Almelo. Waarschijnlijk is de olie op de beek geloosd, maar er vindt dezer dagen nader onderzoek plaats.

Om de olie uit het water te krijgen zijn er zogenaamde oliebooms geplaatsen, die de vervuiling opzuigen, meldt Vechtstromen. En ook dat er waarschijnlijk nog extra schoonmaakwerkzaamheden volgen, omdat mogelijk ook de oevers vervuild zijn geraakt. Het waterschap raadt mensen die op de boorden van de beek met hun hond gaan wandelen aan om het huisdier goed aan de lijn te houden, totdat de vervuilde beek weer helemaal schoon is verklaard.

 

 

Deel dit nieuws!