De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Buurtverzet tegen aanleg vijf hectare brandend glas Enterveenweg

ENTER – Er bestaat stevig maatschappelijk verzet tegen het plan voor de aanleg van  een zonneveld aan de Enterveenweg in de gemeente Wierden. De agitatie leeft ook aan de andere kant van de gemeentegrens, waar het Rijssen heet. Volgens bezwaarde bewoners van het gebied gaat het zonneveld  met een omvang van vijf hectare ten koste van natuur, recreatie en in zijn algemeenheid een leefbaar buitengebied.

Het plan zou daarom indruisen tegen de rurale belangen en bovendien op gespannen voet staan met de belofte van de betrokken gemeenten Wierden en Rijssen-Holten dat na de komst van het bedrijvenpark De Elsmoat het gebied niet verder zou worden op de altaren van het vooruitgangsgeloof. De bewoners van de Enterveenweg en omgeving zamelen handtekeningen in tégen de aantasting van het landschap door verglazing en impliciet tégen de afbraak van huidige economische dragers.

De aanleg van vijf hectare 'brandend glas' past volgens bewoners van het gebied niet in de contreien van de Enterveenweg, waar weidegronden en natuurarealen en plattelandsrecreatie de standaard zijn en zouden moet blijven.

Deel dit nieuws!