De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo stimuleert inwoners voor vergroening buurten en wijken

Hengelo stimuleert inwoners voor vergroening buurten en wijken

HENGELO- De gemeente Hengelo stelt per wijk in de stad een bedrag van 75.000 euro beschikbaar voor vergroening van de buurt. De wijken Woolde, Noord, Slangenbeek, Wilderinkshoek en Groot Driene aan de beurt geweest en volgend jaar is de Hengelose Es uitverkoren. Het achterliggende idee is de stad meer van grijs naar groen te transformeren. Vorig jaar gebeurde dat in het winkelcentrum. Slangenbeek.

Het leidde in het kader van de actie ‘Van grijs naar groen’ zo’n zevenhonderd vierkante meter vergroening op  in het winkelcentrum Slangenbeek. In de wijk Wilderinkshoek ondergaat het pleintje aan de Venderinksweg en de hoek Idastraat/Helenastraat een verduurzaming. In het najaar gaan gemeente en omwonenden en het bewonersoverleg Nijverheid, met de uitwerking van dit plan aan de slag.

Begin volgend jaar kunnen ideeën worden aangedragen voor ‘Van Grijs naar Groen’ in de wijk Hengelose Es. De bedoeling is dat bewoners met ideeën  aan te sporen mee te doen en zoveel mogelijk bijval uit de wijk te krijgen. De gemeente stelt dat een groene tuin niet goed is voor de wijkbiotoop en de perceeleigenaar,  maar ook voor andere buurtbewoners  én voor hun tuinen met flora en fauna.

Deel dit nieuws!