De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Huisvesting van vijftien vluchtelingen in Berghoeve te Haarle

Huisvesting van vijftien vluchtelingen in Berghoeve te Haarle

HAARLE/HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn gaat de groepsaccommodatie Berghoeve aan de Terhoekseweg in het kerkdorp Haarle geschikt maken voor tijdelijke huisvesting van vijftien vluchtelingen. De buurtbewoners zijn geïnformeerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de 25 Veiligheidsregio’s opdrachtgegeven om tijdelijke opvanglocaties te zoeken om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Concreet betekent dit dat er in Twente 225 vluchtelingen tijdelijk worden opgevangen.

Deze aantallen worden evenredig verdeeld over de veertien Twentse gemeenten. Voor de gemeente Hellendoorn komt dit neer op de opvang van vijftien personen.

Ondanks dat de gemeente Hellendoorn al ruime inzet pleegt ten aanzien van de huisvesting van ruim tweehonderd vluchtelingen uit Oekraïne zegt de gemeente ook nu haar verantwoordelijkheid te nemen. 'We zullen zo goed mogelijk invulling geven aan deze opgave.'

 

Deel dit nieuws!