De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Rijssen-Holten voor koopzondag als dat past bij een dorp of stad

Rijssen-Holten voor koopzondag als dat past bij een dorp of stad

RIJSSEN/HOLTEN - Het moet net als in andere gemeenten ook in Rijssen-Holten mogelijk worden om per kern te beslissen over het wel of geen koopzondag en zo ja hoe vaak. Het ligt voor de hand dat in het 'zware' Rijssen gezien de verhoudingen daar geen koopzondagen komen waar dat  in het 'lichte' Holten meer voor de hand kan liggen.

Dit 'kernenbeleid' is in andere gemeenten in Noordwest Twente al praktijk, met name in Hellendoorn, Twenterand en Wierden. Ook daar is de essentie dat het op dorpsniveau moet worden geregeld en in sommige gevallen zelfs op wijkniveau. Zo is in de gemeente Twenterand het dorp Vriezenveen anders 'gekleurd' dan het dorp Vriezenveen. 

Dat is ook het geval in Rijssen-Holten, want waar in Rijssen de kracht van de bevindelijkheid nog dominant is daar heerst in Holten wat meer de geest van de verlichting en vrijheid. De fractie Lokaal Samen (bundeling PvdA, GroenLinks en D66 en nog zo wat klein grut) wil het per dorp vastleggen, en SGP, CU en CDA geven er hun politieke zegen aan.

Mogelijk speelt daar ook in mee dat de fractie van de VVD deel gaat uitmaken van het college van burgemeester en wethouders, nodig voor een meerderheidscollege, en in ruil voor die steun minstens één liberaal stokpaard wenst te berijden.

Deel dit nieuws!