De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ambitieus plan oprichter Roerink voor te landgoed Hof te Twekkelo

Ambitieus plan oprichter Roerink voor te landgoed Hof te Twekkelo

TWEKKELO - De familie Roerink, eigenaar van het bedrijf De Zuivelhoeve in de buurtschap Twekkelo,  tussen Hengelo en Enschede, wenst een nieuw landgoed te stichten genaamd dat dan Hof te Twekkelo zal worden gedoopt. De familie wil zich er metterwoon vestigen en daarbij de landschaps- en natuurwaarden worden versterken. Hiertoe zijn recentelijk enkele omliggende percelen en erven aangekocht. De kwaliteit van de bestaande bebouwing op de erven zou niet overal naar wens zijn.

Het plan van Roerink  gaat uit van de sloop van landschap-ontsierende gebouwen en enkele woningen te slopen en te vervangen. Hierbij wordt één landhuis. Bovendien wil hij een landhuis van allure bouwen. Het plangebied ligt in Twekkelo, maar de betrokken gronden liggen in twee gemeenten,  want behalve Hengelo ook Enschede. Roerink spreekt over het 'stichten van een generatiebestendig landgoed waarbij landschaps- en natuurwaarden en de vitaliteit van de omgeving worden versterkt.
 
In het voorstel is sprake van  bewoning door leden van de familie, van architectuur, zowel bebouwing als landschap, die zou passen bij de stijl en geschiedenis van Twente en daar ook kwaliteit en eigenheid toe voor de toekomst aan toevoegt. Daarenboven is sprake van het streven naar het ontwikkelen, bevorderen en streven naar duurzame landbouw. De bedoeling is tevens de openstelling van het landgoed waarborgen, ook door de eigendommen onder te brengen in een speciaal hiertoe opgerichte entiteit, waaruit deze niet kunnen worden verkocht om instandhouding te bestendigen. De doelstellingen vertalen zich in een concreet programma, bestaande uit vier
 
Het plangebied omspant diverse gronden geconcentreerd rond het erf Den Haimer en de Zuivelhoeve. Ook op het landgoed Den Haimer (eerste vernoeming in 1284) heeft ooit een grote boerderij gestaan. Dit is tevens het erf waar Roerink zelf wil wonen.
 

Deel dit nieuws!