De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • N35/A35 straks een 'duurzaamheidsroute' dwars door Twente

N35/A35 straks een 'duurzaamheidsroute' dwars door Twente

BORNE - De zogenoemde duurzaamheidsroute A35 kan energie opwekken voor 25.000 tot 35.000 huishoudens in de regio Twente. Dat laat de centraal in de gemeente gelegen gemeente  Borne weten. Dit zou blijken uit een verkenningsrapport dat is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van Overijssel. Dat komt door de aanleg van zonnevelden en de plaatsing van energieproductieschermen bezijden de snelweg.

Rijkswaterstaat, waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis  hebben zich ook gecommitteerd. De samenwerkende partijen gaan nu voort met het uitwerken van de ideeën uit het verkenningsrapport. Het project is onderdeel van het landelijke pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie langs rijkswegen’ in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uit de verkenning blijkt dat de gronden langs de rijkswegen A35 en een deel van de A1 geschikt zijn voor zonnevelden. Het gaat om bermen bezijden de 35 kilometer lange N35/A35 van Nijverdal naar Hengelo/Enschede en het deel van de A1 binnen de gemeentegrenzen van Hengelo. De betrokken gemeenten hebben de mogelijkheden in kaart gebracht, in overleg met grondeigenaren bezijden de route. In de uitwerking moet duidelijk worden welke landschappelijke maatregelen nodig zijn en wat de planning is.

 

 

Deel dit nieuws!