De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Boetelerveld westwaarts van Haarle krijgt injectie van gedeputeerde

Boetelerveld westwaarts van Haarle krijgt injectie van gedeputeerde

HAARLE/RIJSSEN – Ter bescherming van de laatste gebieden natte heide in het Boetelerveld, dat de Europese status Natura 2000 heeft, gaat de provincie Overijssel als eigenaar van de gronden het beheer laten uitvoeren door een samenwerkingsverband van drie agrarische bedrijven. De intentieverklaring wordt komende week getekend door in Rijssen wonende gedeputeerde Ten Bolscher van Landbouw en Natuur.

De slenk Boetelerveld is het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Het bleef door toeval intact, want de machines om te ontginnen stonden klaar, toen zich in februari 1953 de watersnoodramp voordeed en al het materieel naar Zeeland en Zuid-Holland moest worden gebracht. Na de herstelwerkzaamheden daar, was het denken over ontginnen in Nederland veranderd.

Hierdoor is het huidige Boetelerveld volgens de provincie Overijssel 'een unieke weergave van de Raalter woeste gronden in de tijd van de marken'. En water is belangrijk voor het gebied. Er liggen twee natuurlijke heideplassen: het Grote Rietgat en Kleine Turfgat. Daarnaast zijn er aangelegde drinkpoelen, voor de grazers die de heide open moesten houden. Hier huizen inmiddels zeldzame kamsalamanders en andere amfibieën en insecten. Dankzij een slenk (laagte in de bodem) waar voedselarm grondwater gemakkelijk aan de oppervlakte komt, komen er bijzondere planten voor. De rest van de begroeiing bestaat vooral uit vochtige (dop)heide, wilde grassen, jeneverbesstruweel, grove den, zomereik en berk. Een oase van rust en natuur in landbouwgebied.

 

 

Deel dit nieuws!