De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Tien appartementen op plek van voorheen De Kroon Hellendoorn

Tien appartementen op plek van voorheen De Kroon Hellendoorn

HELLENDOORN – De gemeente Hellendoorn is  bereid over te gaan tot gedeeltelijke sloop aan van de grote zaal van het voormalige hotel  Kroon aan de Koestraat in het oude moederdorp teneinde de bouw van tien appartementen.. De gemeenteraad  wordt gevraagd daar een klap op te geven. De beoogde nieuwbouw omvat een appartementencomplex in twee delen met een zogenoemde aangekapte laag.

Alle appartementen krijgen een oppervlakte van circa honderd vierkante meter. Het bouwplan is in de voorfase aangepast aan de wens van de gemeenteraad (voorop Lokaal Hellendoorn, de grootste fractie in de raadszaal), in overleg met de stadsbouwmeester met een berging en een parkeerplaats op eigen terrein. Om deze reden wordt een parkeerkelder gebouwd met de bergingen en zestien parkeerplaatsen. Twee parkeerplaatsen worden op maaiveldniveau gerealiseerd, waardoor op eigen terrein in totaal achttien parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Aan de zijde van de Koestraat zal het laagste gedeelte van het complex verrijzen, wat meer aansluit bij het karakter van de buurt. Qua bouwhoogte voldoen de bouwmassa's grotendeels aan het geldende bestemmingsplan, waarin een maximale bouwhoogte is toegestaan van tienmeter. Het bouwplan stelt een maximale bouwhoogte van tien meter. Naast het bouwperceel  liggen gronden die eigendom zijn van de gemeente, maar voorshands bij de ontwikkeling zal worden betrokken. De bestemming laat er op termijn ruimte voor kantoren, winkels en horeca toe.

Deel dit nieuws!