De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser wijst verzoek om aanleg veertig hectare groot zonnepark af

Losser wijst verzoek om aanleg veertig hectare groot zonnepark af

LOSSER /OVERDINKEL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser vindt het 'ongewenst' medewerking te geven aan een zonnepark aan weerszijden van de Strootsweg in Overdinkel. Het gaat om het verzoek een zonnepark van liefst veertg hectare in te richten, waarvan 26 hectare zou bestaan uit panelen en de overige veertien hectare zou worden benut voor landschappelijke inpassing en aanleg van nieuwe natuur.

Het  zonnepark past naar de mening van het college niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan en dat willen burgemeester en wethouers graag zo houden. Een zonnepark van de gevraagde omvang past aar het oordeel van het college niet binnen het gemeentelijke beleid voor energie-opwekking. Dit vanwege de ligging vrijwel direct grenzend aan het dorp Overdinkel. In 2018 is een vergelijkbaar verzoek om dezelfde reden afgewezen.

Deel dit nieuws!