De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vechtstromen heeft geld als water en pot er veel van op voor ooit

Vechtstromen heeft geld als water en pot er veel van op voor ooit

ALMELO - Waar veel gemeenten in Twente met enorme tekorten kampen, met name op het vlak van bijstand, hulp, welzijn en (jeugd)zorg, daar houdt het waterschap Vechtstromen ruim zes en een kwart miljoen euro over. Dat blijkt uit de jaarrekening 2021 Het dagelijks bestuur stelt voor het miljoenenoverschot toe te voegen aan een aantal reservepotten.

Dan gaat het om bijvoorbeeld om een  toevoeging aan de algemene reserve ter opvijzeling van het weerstandsvermogen, de bestemmingsreserve  tariefegalisatie (1.958.000 euro), de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer (1.648.000 euro), een bestemmingsreserve overlopende verplichtingen (580.000 euro), een reserve die verband houdt met overlopende verplichtingen (520.000 euro), serieus geld als  bestemmingsreserve voor de organisatieontwikkeling (500.000 euro) en de aanschaf, een versterking van een innovatiefonds (234.000) euro) en nog zo het een en ander dat volgens het bestuur meer vlees op de botten behoeft.

Met een totale begroting van 147 miljoen werkte het waterschap Vechtstromen volgens het bestuur afgelopen aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Er is daartoe 57 miljoen geïnvesteerd.

De ‘ beheeropgave’ op de 23  rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem (waaronder rivieren de Vecht, de Regge en de Dinkel). De meeste doelen in de begroting voor 2021 zijn volgens het dagelijks bestuur gehaald. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 liggen ter inzage. Het algemeen bestuur van Vechtstromen spreekt  moet er zich nog – beslissend  - over uitspreken.

Deel dit nieuws!