De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCXXXX

In't plat of toch maar niet.. Dat was de kwestie toen Ben Sanders recent het woord nam in de laatste vergadering van de vorige gemeenteraad. Het raadslid Ben Sanders van Burger Belangen Enschede nam als nestor van die oude raad het woord. Om duistere redenen grijpen Twentenaren dan vaak naar hun moerstaal: Sanders begon een referaat in 't plat, maar schakelde weldra over op het Nederlands.

De reden die hij gaf was duidelijk en er was geen woord Twents bij, want hij zei 'toch maar over te gaan op het Nederlands, zodat iedereen het kan begrijpen'. De drang van sommigen om zogenaamd toegankelijk tot het volk te spreken door een dialect aan te heffen leidt tot het bouwen van torens van Babel, waar ieder zich in een slag in de rondte lult en niemand de ander verstaat, laat staan begrijpt.

Deel dit nieuws!