De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitbreiding en herverkaveling bedrijfsterrein Riwald in Almelo

Uitbreiding en herverkaveling bedrijfsterrein Riwald in Almelo

ALMELO - De gemeenteraad van Almelo krijgt nog vóór de zomervakantie een voorstel van het college van burgemeester en wethouders ter beoordeling onder ogen om het noordelijke deel van de nu nog openbare Steenweg aan het verkeer te onttrekken. Dat gebeurt op verzoek van het recyclingbedrijf Gebroeders Huzink (Riwald) dat de grond overigens al aankocht.

Huzink wil de grond toevoegen aan zijn bedrijfskavels die aan weerszijden van de Steenweg liggen ten behoeve van een meer efficiënte bedrijfsvoering. Er ontstaat dan namelijk voor dat bedrijf de mogelijkheid zijn activiteiten uit te voeren op een aanééngesloten bedrijfskavel en dit verbetert volgens het college  bovendien de verkeerssituatie.  Overstekend bedrijfsverkeer komt dan niet meer in conflict met doorgaand verkeer. Het is aan de gemeenteraad het bestemmingsplan ter plekke te wijzigen zodat er stalling van voertuigen en trailers ontstaat.

De gemeente Almelo laat wel vastleggen dat op dit wegvak geen (hoofd)gebouwen mogen verrijzen en evenmin is toegestaan dat ontgrondingen plaatsvinden. Het af te sluiten deel van de Steenweg moet namelijk beschikbaar blijven als toegangsweg ten behoeve van hulpdiensten en/of onderhoud en beheer van de nutsvoorzieningen ter plaatse.

Deel dit nieuws!