De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Beintema kwam met weinig, raakte blut en laat Helllendoorn schat na

Beintema kwam met weinig, raakte blut en laat Helllendoorn schat na

NIJVERDAL - Het moment van zijn vertrek had voor wethouder Beintema van Hellendoorn niet beter kunnen zijn, want hij laat een financieel welvarende gemeente achter. De inschatting is dat het structurele positieve saldo twee-en-half tot drie miljoen zal bedragen. Daar is de lagere OZB-opbrengst door de tariefsverlaging(!) al verwerkt. Het voorlopig saldo van de jaarrekening 2021 staat nog eens borg voor rond de vier miljoen. Jelle zal wel zien, zag men.

Niet gek voor een wethouder die drie jaar geleden nog een motie van wantrouwen aan de wethoudersbroek kreeg vanwege oplopende tekorten, met name in het sociaal domein, waaronder jeugdzorg), dat hij onder zijn hoede had. Hij overleefde een door met name de VVD getoonzette motie van wantrouwen met één stem verschil (13-12) en ofschoon een oorzakelijk verband niet is aangetoond, het ging daarna alleen maar beter, zie het dikke overschot van nu.

Beintema werd in 2010 wethouder der gemeente Hellendoorn en houdt er nu na drie zittingstermijnen mee op. Hij is de afgelopen twaalf jaar aardig geacclimatiseerd. Toen hij kwam liet hij zich gelden, niet alleen in vergaderingen, ook buiten vergaderingen. Bon Vivant met kunstenaarshoed, nadrukkelijk aanwezig op de Willem Alexander Platz te Nijverdal. En hij verkocht de afgelopen jaren de ene na de andere bedrijfskavel op 't Lochter, met rugwind, maar toch.

 

 

Deel dit nieuws!