De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens MCLXXXXXXVI

En nu nog eens iets... Het zal dit jaar alweer twintig jaar geleden zijn dat Rutger Kopland overleed. Ooit schreef een recensent in de Roskam dat het fröbelwerk was, want ten eerste kon die Kopland niet schrijven en ten tweede vloekte noch fulmineerde de dichter, in wiens nadeel natuurlijk evenmin sprak dat hij - gatsie - toegankelijk dichtte, zelfs woorden gebruikte die rijmden.

Uiteraard is die recensie afgedrukt, want je moet als je een recensie vraagt, moet je die niet weigeren omdat  tekst en/of inhoud je niet welgevallig zijn, want je moet de 'beoordeling' aan de lezer laten, die er, wellicht onder een appelboom gezeten, kennis van neemt en een oordeel over heeft, variërend van grenzeloos gewauwel. De waarheid bestaat niet anders dan in de geest.

Ik zal dit jaar denkelijk geregeld Kopland lezen. Ook noge een fiere Tukker, want geboortig in Goor. Hij is over een half jaar twee decennia dood. Mar de woorden levenDe dichtkunst beoefenen is / met de grootst mogelijke zorgvuldigheid /constateren dat bijvoorbeeld / in de vroege morgen / de lijsterbessen duizenden tranen dragen 'als een tekening uit de kindertijd / zo rood en zo veel.'

Deel dit nieuws!