De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Modernisering waterschaphuis Vechtstromen in Almelo op stapel

Modernisering waterschaphuis Vechtstromen in Almelo op stapel

ALMELO - Het waterschap Vechtstromen gaat zijn onderkomen in het Groeneveld te Almelo moderniseren en vraagt het algemeen bestuur daar zijn akkoord op te geven. Gesproken wordt over een 'modernisering van de huisvesting. De bedoeling is, zo heet het, een werkomgeving te creëren waar medewerkers en bezoekers zich welkom voelen.

Het is, zo wordt gezegd, de ambitie dat de nieuwe omgeving samenwerking en ontmoeten stimuleert door middel van goede, gevarieerde ontmoetings- en overlegmogelijkheden. De nieuwe werkomgeving dient, zo staat in de opgave, een gezonde omgeving. 'We streven in de afwerking naar kwaliteitsniveau ‘midden’ (geen overdreven luxe, maar wel representatief).

Als gevolg van recente prijsstijgingen op bouwmaterialen en minder capaciteit bij aannemers, is het niet mogelijk om alle gewenste resultaten van het project binnen de geplande datum en binnen het beschikbare krediet af te ronden. Het algemeen bestuur bespreekt het voorstel 2 februari in de commissie Financiën en Beleidsuitvoering en besluitvorming vindt 16 februari plaats.

 

Deel dit nieuws!