De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede maakt nu haast metbeschermde status wijk Teesinkbos

Enschede maakt nu haast metbeschermde status wijk Teesinkbos

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil het Teesinkbos aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft in dezen het belang van conservering waar de Erfgoedvereniging Heemschut, de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en het Cuypersgenootschap op hebben aangedrongen.

Het moet leiden tot een monumentenstatus aan voor de groene wijk Teesinkbos, die dateert van de jaren zestig en op naam staat van architect Nico Zantinge (1928-1983). De aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht houdt concreet in dat eigenaren geen ingrijpende aanpassingen mogen doen aan hun woning zonder het doorlopen van een uitgebreide vergunningprocedure en positief advies van de monumentencommissie. Om te voorkomen dat er tijdens de procedure aanpassingen worden gedaan aan de bungalows, wil het college het Teesinkbos 'voorbescherming' opleggen. Dat houdt in dat met oog op de beschermde status alsnog een vergunning nodig is voor ingrijpende veranderingen aan de panden.

Zantinge  ontwierp de jaren 60 de wijk met  69 lage baksteenwoningen in een bos dat toebehoorde aan de textielfamilie Van Heek. De bungalowwijk in het groen, voor een deel geschakelde woningen en deels gegroepeerde woningen rond drie pleintjes aan de Bastinglaan en Henry Dunantlaan, is gebouwd in 1968 en kreeg de naam Teesinkbos. Typerend voor de huizen is dat zij aan de voorkant heel gesloten zijn, maar aan de achterkant juist heel open. Zantinge zou zich hebben laten inspireren door een wijk in de Deense stad Helsingør.

Deel dit nieuws!