De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bouw van vijftien huizen in Langeveen, voor starters en ouderen

Bouw van vijftien huizen in Langeveen, voor starters en ouderen

LANGEVEEN - Als de gemeenteraad ermee instemt, en dat lijdt amper twijfel. kunnen in Langeveen vjiftien grondgebonden woningen worden gebouwd. De raad heeft al meermalen laten weten het plan voor de verrijzenis der huizen toe te juichen. Ook de Dorpsraad die zich er druk voor maakte is enthousiast over de vaart die er nu in fase twee van De Wirnte lijkt te komen.

Het gaat nu concreet over de aankoop van grond aan de Bruinehaarsweg. De bedoeling is er meerdere woningtypes neer te zetten, waaronder huizen voor jongeren, met name starters op de woningmarkt en (levensloopbestendige) huizen voor ouderen die kleiner willen wonen met bij voorkeur alles op de begane grond. Over de precisering zal de komende tijd worden gesproken.

In het debat bleek dat alle partijen van mening zijn dat  het een goed en noodzakelijk plan is, maar dat de procedure nog wel wordt gekenmerkt door inerte voortgang en stroperige procredures. Het zou in dit soort zaken, waarin er geen bezwaren zijn en een diep besef vannoodzakelijkheid, wat minder omslachtig mogen gaan, aldus met name woordvoerder Plegt van Dorpen Centraal.

 

Deel dit nieuws!