De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaler houdt zich redelijk aan afvalregels, stelt gemeente vast

Oldenzaler houdt zich redelijk aan afvalregels, stelt gemeente vast

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal stelt vast dat de noodzaak ontbreekt om voor cameratoezicht te zorgen de zogenoemde milieupleinen, maar de boel wel in de gaten te houden. Er is weliswaar sprake van 'bijplaatsingen op en rondom de milieupleintjes, maar het is er nog geen bende.

De gemeente Oldenzaal startte begin dit jaar  met het tegengaan van de overlast van bijplaatsingen op de milieupleinen in Oldenzaal. Het afgelopen jaar zijn meermaals maatregelen genomen, zoals extra monitoring, extra ledigingen in het weekend, een communicatietraject met de buurt en de plaatsing van informatieborden.

Deze maatregelen hebben geleid tot minder bijplaatsingen en aanzienlijk minder meldingen door inwoners. Het college heeft kennisgenomen van de resultaten in de eindrapportage en besloten het aantal bijplaatsingen structureel te blijven monitoren. Voor een ingrijpende maatregel als cameratoezicht zou op dit moment geen aanleiding zijn.

 

Deel dit nieuws!