De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitbreiding aantal kamers Ros van Twente in De Lutte tot veertig

Uitbreiding aantal kamers Ros van Twente in De Lutte tot veertig

DE LUTTE/LOSSER  - De gemeente Losser wil onder voorwaarden meewerken aan  een uitbreiding van het aantal kamers van het hotel Het Ros van Twente aan de Beuningerstraat in De Lutte. Dit kan deels binnen de bestaande bebouwing worden bereikt. Het college van burgemeester en wethouders stelt er onder voorwaarden aan te willen meewerken.

Om deze medewerking te verlenen is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dat kan alleen als er geen beleidsmatige belemmeringen zijn, de beoogde ontwikkeling ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar is, derden niet in hun belangen worden aangetast en er voor het overige geen wettelijke belemmeringen zijn. Dat zit wel snor.

Het college eist wel dat met de hotelier een planschadeovereenkomst zal worden afgesloten. Momenteel telt Het Ros van Twente 29 hotelkamers en suites. Het hotel staat aan de rand van het dorp in het glooiende landschap Noordoost-Twente,  voor geoefende wandelaars op loopafstand van de grens met Duitsland,  en dan met name het burchtstadje Bad Bentheim.

 

 

Deel dit nieuws!