De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Welbions én gemeente investeren in de Bloemenbuurt te Hengelo

Welbions én gemeente investeren in de Bloemenbuurt te Hengelo

HENGELO -Op initiatief van de woningcorporatie Welbions en met inzet van de gemeente zullen in de Bloemenbuurt te Hengelo 58 woningen verrijzen. Dat is inclusief nieuwbouw en een aantal gerenoveerde kabouterwoningen. Daarenboven voorziet het plan volgens het college van burgemeester en wethouders in een aanmerkelijke verbetering van de parkeermogelijkheden in het gebied. Aan de Narcisstraat is een aantal woningen gesloopt.

Bij de buurtmetamorfose is nadrukkelijk rekening gehouden met klimaatverandering door rekening te houden met afkoppelen van hemelwater en waterberging in de vorm van wadi's. Op de plek van de bouw stond voorheen een verzorgingshuis benevens een aantal sociale huurwoningen (portiek-etagewoningen en kabouterwoningen). Welbions heeft in overleg met de gemeente een ontwerp gemaakt voor een nieuw aanzien.

Aan de Narcisstraat is een aantal woningen gesloopt, waaronder ook enige kabouterwoningen. Vanwege hun geschiedenis én populariteit zijn ook kabouterwoningen gerenoveerd, als onderdeel van het aanzicht van de Bloemenwijk.

Deel dit nieuws!