De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Provincie wenst weg via Tusveld; Almelo kondigt rechtszaak aan

Provincie wenst weg via Tusveld; Almelo kondigt rechtszaak aan

ALMELO/BORNE - De gemeente Almelo heeft vandaag bij de provincie Overijssel nogmaals laten weten alles in rechte uit e kast te halen om te voorkómen dat de Vloedbelt-verbinding van Borne naar Almelo via Bornerbroek zal leiden. Dat lijkt een kansloze missie omdat Provinciale Staten met de gemeente Borne vinden dat een tracé via Bornerbroek/Tusveld  verkieslijker is dan een route langs het spoor. Almelo zal, zo liet wethouder Van Mierlo weten, zal tegen zo'n besluit een rechtszaal aanspannen. 

Als de gemeente Almelo blijft weigeren zich bij een besluit van Provinciale Staten neer te leggen, zal verantwoordeijk gedeputeerde Boerman het laten aankomen op een zogeheten provinciale inpassingsprocedure, waarbij de gemeenten (in casu Almelo en Borne) niet meer over de bestemming gaan, maar de provincie.  Borne is daar met zijn poging de bouw van een 'mestfabriek' van Twence op de Boeldershoek te verijdelen al mee op de koffie gekomen, maar aast nu op winst.

Borne en Overijssel hebben hun voorkeurstracé willen dat de nieuwe weg de vanaf de afslag Borne-West op de A1/A35, parallel aan de A1 wordt aangelegd, om zo te bereiken dat het al jaren door Zenderen rijdende en nog vaker stilstaande verkeer (files) in het geplaagde om bij de voormalige vuilstortlocatie Elhorst Vloedbelt af te buigen richting Tusveld/Bornerbroek. Dat is voor Almelo onverteerbaar,  aldus Van Mierlo, want tast leven en welzijn in met name de buurtschap Tusveld.

 

 

Deel dit nieuws!