De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen grijpt laatste strohalm voor behoud zelfstandigheid

Haaksbergen grijpt laatste strohalm voor behoud zelfstandigheid

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen verwacht aan het eind van het jaar een kleine  twee miljoen over te houden, waar op een bedrag van een ton werd gerekend. De gemeente werd enige jaren geleden onder financiële curatele gesteld door de provincie Overijssel. Het was erop of eronder, want zou de situatie niet aanmerkelijk verbeteren, dan zou een herindeling (dus toevoeging aan een andere gemeente of een opdeling van de gemeente) onontkoombaar zijn.

Vorig jaar om deze tijd begon  onder aanvoering van de in Borne losgeweekte burgemeester Welten de omslag plaats in de strijd om het behoud van een zelfststandig Haaksbergen. De financiële afgrond van Haaksbergen en het stedenbouwkundige gat in de markt van het sterdorp op de zuidrand van Twente zagen ertoen al minder ernstig uit. De tekenen wezen erop dat Haaksbergen zelfstandig kon blijven als ze taken zou uitbesteden aan Hengelo én krachtig zou bezuinigen.

Welten trok in het ambtelijk apparaat een reorganisatie in het gang, trok op vitale plekken nieuwe (top)ambtenaren aan en wist bij college en raad een fors pakket aan bezuinigingen aangenomen te krijgen door investeringen af te blazen of uit te stellen.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!