De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Fusie van Assink in Haaksbergen en Staring in Berkelland verzekerd

Fusie van Assink in Haaksbergen en Staring in Berkelland verzekerd

HAAKSBERGEN - Het lag vanwege de positief getoonzette onderhandelingen al voor de hand, maar de weg is nu vrij voor de fusie van enerzijds het Assink College met de hoofdvestiging en nevenvestigingen in zowel Haaksbergen in Eibergen als Neede met het Staring college dat schoolgebouwen heeft in zowel Berkelland als Lochem. 

De fusie wordt volgend jaar beklonken. De aanleiding is de forse daling van de leerlingenaantallen van beide scholen  en de wetenschap dat de prognoses voor de komende jaren ook een aanzienlijke krimp te zien geven. De niet vrijblijvende samenwerking der beide scholen moet een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod in de regio garanderen.

Formeel betreft het een bestuurlijke fusie van de beide onderwijsstichtingen. Onderdeel van de fusie-effectrapportage is een advies van het college van burgemeester en wethouders der gemeenten. De raad van Haaksbergen sprak el menigmaal over nieuwbouw voor Het Assink. Of dat doorgaat en zo ja hoe dan, dat maakt deel uit van de gesprekken.

Deel dit nieuws!