De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College in Oldenzaal wil 850.000 euro bijdragen aan carnavalshallen

College in Oldenzaal wil 850.000 euro bijdragen aan carnavalshallen

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal heeft de ondergrond beschikbaar gesteld van een zestal hallen aan de Thorbeckestraat voor de huisvesting van carnavalsverenigingen. Voor de hallen is een recht van opstal verleend aan Stichting Huisvesting Oldenzaalse Carnaval (SHOC) die deze hallen in gebruik geeft aan de carnavalsverenigingen. Ook wil het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen 850.000 euro bij te dragen.

De huidige door SHOC, in samenwerking met de carnavalsverenigingen, gerealiseerde hallen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de bouwregelgeving. SHOC heeft aangegeven de hallen samen met de carnavalsverenigingen te willen vervangen door nieuwbouw. De kosten voor de nieuwbouw worden begroot op 1,2 miljoen. SHOC denkt een deel van deze kosten te kunnen dekken door zelfwerkzaamheid en sponsoring. Als de gemeente 850.000 euro betaalt, kan de nieuwbouw uit.

Omdat carnaval naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders mede bijdraagt aan het uniek genoemde karakter van Oldenzaal én deel uitmaakt van de Nederlandse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, heeft het college besloten aan het verzoek van SHOC tegemoet te komen. Een voorwaarde is dat als het opstalrecht tussentijds eindigt de hallen ‘om niet’ terug gaan naar de gemeente en in dat geval ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Deel dit nieuws!