De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Werkzaamheden van Staatsbosbeheer ter conservering de Borkeld

Werkzaamheden van Staatsbosbeheer ter conservering de Borkeld

MARKELO/ELSEN - De natuurorganisatie Staatsbosbeheer voert in het natuurgebied de Borkeld werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Overijssel. De gebeurt  in samenwerking Staatsbosbeheer met Natuurmonumenten en de betrokken gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten, de standsorganisatie LTO Noord en het waterschap Vechtstromen.

De doelstelling is het herstel van de kwetsbare natuur van de Borkeld met als oogmerk meer biodiversiteit. Er is met de werkzaamheden een begin gemaakt bij de zogenoemde leemkuilen. Om zulks te bereiken zijn jonge bomen verwijderd teneinde de heide de ruimte te geven, ook bij het Elsenerveen. Dit is in eigen beheer van Staatsbosbeheer uitgevoerd.

Voor de uitvoering van grotere werkzaamheden wordt het aannemersbedrijf Oosterhuis te Nijeveen ingeschakeld. Verspreid in het gebied gaat het verwijdean om de opslag en jonge bomen. In het Elsenerveen wordt het veraarde veen ontgraven en het vrijkomende materiaal, geschat op honderdduizend kubieke meter, wordt afgevoerd.

De werkzaamheden met betrekking tot het herstellen van de natuur is nodig om specifieke soorten in stand te houden, zodat bijzondere en vaak bedreigde planten en dieren de ruimte krijgen en de natuur 'weerbaar' wordt tegen de effecten van stikstofuitstoot. De Borkeld heeft namelijk een hoge natuurwaarde vanwege de bijzondere soortenrijkdom.

 

Deel dit nieuws!