De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Swennenhuis geridderd voor verdiensten onderwijs en meer

Swennenhuis geridderd voor verdiensten onderwijs en meer

HENGELO/LOSSER - Bij gelegenheid het veertigjarig bestaan van de Stichting Metaal- Elektro Opleidingen Twente (SMEOT) te Hengelo is directeur Swennenhuis  vandaag toegetreden tot het echelon van Ridders in de Orde van Oranje Nassau.

Het was burgemeester Welman van de gemeente Oldenzaal die hem de versierselen aanreikte, in overleg met de zieke burgemeester Kroon van de gemeente Losser, waar Swennenhuis woont, om precies te zijn in De Lutte. De nieuwbakken Ridder kreeg neemt ook afscheid van SMEOT, waar hij twaalf jaar de directie voerde. Onder zijn aansturing groeide het opleidingscentrum van jaarlijks circa 55 naar zo'n 450 leerlingen.

Daarenboven  was Swennenhuis bestuurslid/secretaris van de co√∂peratieve vereniging (co√∂peratie) CIV TechWise Twente, opgericht om tegemoet te komen aan de vraag naar beter gekwalificeerde mensen. De vereniging ontving tot twee keer toe een vierjarige subsidie uit het Regionaal Investeringen Fonds waarmee het kon uitbreiden. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze vereniging voor de regio is geweest.

 Van 2013 tot 2015 nam Swennenhuis deel aan het bestuur van HEIM het huidige Oyfo (Fusie van Crea Centrum voor kunsteducatie, techniekmuseum HEIM en Muziekschool Hengelo). Hij was sinds 2015 vicevoorzitter, penningmeester en lid van de Participatieraad sociaal domein Losser, inzonderheid de jeugd. Hij stond ook aan de wieg van de Stichting Dorpsbelangen de Lutte en maakte zich onder andere sterk voor het behoud van de basisschool in het centrum van De Lutte.

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!