De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Diepemaat onder vuur over woonkeuzes Enschede; raad stuurt bij

Diepemaat onder vuur over woonkeuzes Enschede; raad stuurt bij

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede worstelt al geruime tijd over de noden en wensen op de stedelijke woonmarkt. Het gaat daarbij om het soort woningen dat moet worden gebouwd. Aan de ene kant is er de er een smaldeel dat nadrukkelijk inzet op meer sociale huur, aan de andere kant een stroming die vooral in het middensegment en aan de bovenkant wil bouwen. Politiek van belang is dat in de Enschedese coalitie VVD en PvdA stevig botsen.

Bij monde van bouwwethouder Diepemaat van de VVD en zijn partijgenoot en opperwoordvoerder Nijhuis heet het dat het stimuleren van het eigenhuisbezit voor de sociale structuur van Enschede van kardinaal belang is, naar de mening van fractievoorzitter Hummels van de PvdA is het voor de ontwikkeling van de stad juist van groot belang dat vanwege het grote tekort aan huurwoningen en betaalbare koophuizen er in die categorie woningbouw plaatsgrijpt.

Mede door onenigheid in de coalitie lijkt het er nu op dat de politieke druk toeneemt om in elke categorie woningen voor de doelgroep betaalbare woningen te bouwen. Ook wordt het weer mogelijk, door aanpassing en verbetering van de voorwaarden, kamerverhuur te herintroduceren. De kern moet zijn dat er voor elk huishouden en elk inkomen in Enschede een goede woning in Enschede is, passend bij leefwijze en inkomen, in koop- en zeker ook huursector.

Deel dit nieuws!