De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Investering in molen van Frans/Bels dient beleving en invester

Investering in molen van Frans/Bels dient beleving en invester

TUBBERGEN/OOTMARSUM - Het college van burgemeester en wethouderd der gemeente Tubbergen stemt in met het projectplan Mosbeek Frans-Bels, waardoor het onderwaterprobleem van de molen van Frans kan worden opgelost, zodat dit monument uit de achttiende eeuw (beter) kan blijven draaien en als cultureel erfgoed behouden blijft. Ook de 'belevingswaarde'zou erdoor worden versterkt.

De molen van Bels is in 1725-27 als papiermolen gebouwd. Tot diep in de zeventiende eeuw de Veluwe het centrum van de papierindustrie, maar in de achttiende eeuw kwam de industrie ook op in Twente, want de sne;stromende beken alhier zorgden voor het noodzakelijke spoelwater en waren tegelijkertijd de krachtbron voor watermolens.  Tot 1860 was de molen als papiermolen in gebruik.

In 1845 verrees op de oever tegenover de papiermolen een chichoreimolen. Dat fabrikaat bleek een probaat  surrogaat voor koffie en er was vraag naar want de import van koffie lag stil vanwege oorlogen en embargo’s. In het midden van de negentiende eeuw was er weer een verbouwing, nu tot korenmolen, waarbij de molenkolk met een stuwvijver in 1874 werden aangelegd.

Jannes Bels kocht het complex in 1914 en verplaatste de korenmolen naar de cichoreimolen, die ophield te bestaan. Het bovenslagrad verving hij door een turbine maar dat bleek geen succes. De watermolen raakte in onbruik want de turbine verstopte vaak, de watertoevoer was te ongeregeld en de concurrentie groot. Bels leefde van het boeren en de handel in paarden. Jannes Bels is de naamgever van de molen, voor hij het complex kocht stond de molen bekend als Bent Meijers Möll. De natuurorganisatie Overijssels Landschap kocht in 1957 de watermolen en de bijbehorende gebouwen. Na een grondige verbouwing wordt in het molenhuis van de voormalige papier- en korenmolen een theeschenkerij gevestigd en later een restaurant. Bij de restauratie in 1960 is het bovenslagrad weer teruggekomen. De korenmolen, die nog steeds gevestigd is in de voormalige chichoreimolen, heeft één maalkoppel dat direct door de koningsspil wordt aangedreven.

Deel dit nieuws!