De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Angst en vrees over onverkiesbare plek Van Dijk bij D66 Enschede

Angst en vrees over onverkiesbare plek Van Dijk bij D66 Enschede

ENSCHEDE  - Was er al veel reuring bij D66 in Enschede over de wel heel drastisch vernieuwing van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen die over een half jaar plaatsgrijpen. Inzonderheid gaat de discussie nu over de positie van het raadslid Van Dijk uit Twekkelo.

Van Dijk wordt als principieel en scherpzinnig omschreven, maar kreeg op de lijst aanvankelijk een elfde plek, die later weliswaar in een negende veranderde, maar ook dat is denkelijk niet direct verkiesbaar. D66 heeft nu vijf zetels in de gemeenteraad van Enschede.

Dat waren er van 2014 tot 2018 nog zeven, want D66 maakte in 2014 een einde aan decennia almacht van de PvdA, maar moest in 2018 toezien hoe de lokale partij BBE dat vaandel overnam. Er is D66 veel aan gelegen wéér de grootste te worden met lijsttrekker Tillema.

Dat is temeer zo omdat D66 vindt dat er met BBE weinig voortgang is gemaakt ter zake klimaatadaptatie en energie van wind en zon. Dat is het front waaraan Van Dijk politiek actief is: groen en duurzaam. Om die reden houdt Tillema hem er straks graag bij.

Deel dit nieuws!