De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo wil halvering van verkoop sociale huurwoningen in de stad

Hengelo wil halvering van verkoop sociale huurwoningen in de stad

HENGELO – Met de toezegging van de woningstichting Welbions om de verkoop van sociale woningen in Hengelo met tenminste de helft te verminderen is er volgens wethouder Van Wakeren geen reden meer de corporatie te verbieden dit type huurhuizen op de markt te brengen. De fractie van de SP had bij monde van het raadslid Mulder liever gezien dat er wél een verbod zou worden ingesteld. Van Wakeren voelt daar niks voor. ‘Wij gaan niet over de bedrijfsvoering van Welbions.

De wethouder wijst er tevens op dat de woningmarkt in Hengelo minder overspannen is dan die in andere steden. Bovendien heeft hij laten weten dat in de plannen voor grootschalige nieuwbouw ook aandacht voor de sociale huur zal zijn, met een accent op huizen voor jongeren/starters.

Op een vraag van Mulder of het college voelt voor het opleggen van een zelfbewoningsplicht zegt de wethouder van Pro Hengelo dat het college bereid is een voorstel van deze strekking aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat geldt ook voor een opkoopbescherming, zeker in de buitenwijken van Hengelo, want in de binnenstad kan de gemeente beleggers nodig hebben om gewenste stedenbouwkundige ontwikkelingen in gang te trekken, zoals bij pandenmetamorfose.

Deel dit nieuws!