De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kosten jeugdzorg Twente gieren uit klauw; miljoenen extra nodig

Kosten jeugdzorg Twente gieren uit klauw; miljoenen extra nodig

OLDENZAAL - De kosten van de jeugdzorg blijken in de regio Twente enorm te stijgen. Voor een toch vrij rustige stad als Oldenzaal betekent het volgens wethouder Christenhusz dat er over dit jaar, met nog ruim een kwartaal te gaan, een extra bedrag van richting de negen ton tot een miljoen nodig zal zijn, en nog structureel ook, dus ook de komende jaren.

De gemeenteraad van Oldenzaal werd vanavond ingelicht door niet alleen wethouder Christenhusz van Sociaal Domein, waar Jeugdzorg onder valt, maar ook zijn collega-wethouder Zinkweg van Financiën. Ze spraken over aflopende baten en oplopende kosten. De belangrijkste oorzaak is de keuze van ouders voor duurdere vormen van hulpverlening.

Voor een deel is het naar het oordeel van Christenhusz een autonome maatschappelijke ontwikkeling,  de keuze voor duurdere zorg, al zou ook de corona-periode eveneens invloed hebben gehad. Als er in een  aangeharkte gemeente als Oldenzaal al een miljoen bij moet, dan zijn de extra kosten in grotere gemeenten/steden in aantal en absoluut nóg groter. 

Deel dit nieuws!