De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verrassende giften uit historie van Markelo bij feest van stichting

Verrassende giften uit historie van Markelo bij feest van stichting

MARKELO - Tijdens de festiviteiten afgelopen weekend bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Heemkunde Markelo kwam burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente met een as vol verrassingen naar het roemruchte zalencentrum De Haverkamp.

Ze overhandigde de stichting de ambtsketting en de voorzittershamer van de voormalige gemeente Markelo benevens twee herdenkingsmunten van oud-burgemeester Baron Taets van Amerongen van Natewisch, die van 1907 tot 1933 burgemeester van Markelo was. Bij zijn 25-jarig burgemeestersjubileum in 1932 is hem door de raad en het personeel van de gemeente Markelo een speciale herdenkingsmunt aangeboden. Twee van deze munten zijn via een zijner nazaten ooit bij de gemeente Hof van Twente beland. Zowel de munten als de voorzittershamer als ook de ambtsketen zijn nu dus in bruikleen gegeven aan de Stichting Heemkunde Markelo.

De oprichtingsakte van de Stichting Heemkunde Markelo werd op 1 maart 1996 getekend, maar het zaadje voor de totstandkoming van de stichting werd al eerder gelegd. Vanaf het begin van de jaren tachtig kwamen als Markeloërs met interesse voor geschiedenis van hun dorp en buurtschap bijeen in de kelder van het toenmalige gemeentehuis van Markelo. De eerste gegevens van onder andere boerderijen waren eerder al gedeeltelijk bijeengesprokkeld door vrijwilligers van Museumboerderij Eungs Schöppe. Met de oprichting van de Stichting Heemkunde Markelo op 1 maart 1996 werd een stabiele basis gelegd met als doel het vergaren van kennis over de geschiedenis van Markelo en het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan belangstellenden.

 

Deel dit nieuws!