De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo wil tientallen miljoenen bij Vloedbelt-verbinding via Bornerbroek

Almelo wil tientallen miljoenen bij Vloedbelt-verbinding via Bornerbroek

ALMELO/BORNE - De gemeente Almelo kondigt aan 'enkele tientallen miljoenen' van de provincie Overijssel te willen hebben als de Vloedbeltverbinding tussen Almelo en Borne conform de voorkeursvariant van het provinciebestuur wordt aangelegd. Het voorkeurstracé van de provincie loopt via het Almelose kerkdorp Bornerbroek en zou ook in en om de stad problemen geven. 

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Almelo stelt dat alle noodzakelijke investeringen ten aanzien van het onderliggende weggennet van de gemeente Almelo, als gevolg van een eventuele komst van de Vloedbeltverbinding, voor rekening van de provincie komen. Het college van Almelo schrijft: 'Naar schatting gaat het om enkele tientallen miljoenen euro's.'

De aanleg van de Vloedbeltverbinding is de jongste variant om de al jaren bestaande verkeersproblematiek in het Bornse kerkdorp Zenderen voor eens en altijd op te lossen. De provincie heeft in overleg met Almelo en Borne studies verricht (inclusief milieu- en leefbaarheidseffecten) om te bezien wat de beste oplossing is ter ontlasting van de A1/A35-corridor als ook het dorp Zenderen.

Daarbij viel de keuze op een traject via Bornerbroek om Borne en Zenderen heen. Dat betekent meer verkeersdrukte en herbestemming van percelen. Om onder meer die reden is het college van burgemeester en wethouders in Almelo tegen deze variant en gaat met de raad in debat over 'landschappelijke aantasting' en 'financiële consequenties'. En ook: 'De vraag kan gesteld worden of het nut en de noodzaak van de Vloedbeltverbinding voldoende is om hier zoveel in te investeren.'

 

Deel dit nieuws!