De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Weer gesprekken over terrein Trio in Westerhaar en belang Leemans

Weer gesprekken over terrein Trio in Westerhaar en belang Leemans

WESTERHAAR -  De gemeente Twentererand buigt zich opnieuw over de mogelijkheden van een herbestemming van het Trio-terrein in de dubbelkern Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het perceel van het  voormalige potgrondbedrijf is eigendom van het in Vriezenveen gevestigde bedrijf transportbedrijf Leemans. Het is één van de kwestieuze gebieden waarmee het college van burgemeester en wethouders al vele jaren een oplossing voor zoekt.

Leemans heeft laten weten het terrein Sluiskade te Westerhaar wel te willen overdragen aan de gemeente, die er op haar beurt vervolgens het liefst een dorpversterkende woonwijk wil laten verrijzen. In ruil vraagt Leemans dan wel medewerking ten behoeve van de herinrichting en uitbreiding van de opslagruimte bij het bedrijf aan het Oosteinde te Vriezenveen, wat ten gemeentehuize moeilijk ligt, zowel politiek moreel als ook inhoudelijk.

Het gemeentebestuur worstelt zeer met de materie, want wil van de troep op het voormalige Trio-terrein af en zou woningbouw daar toejuichen, maar de extra ruimte die Leemans in Vriezenveen claimt lijkt een te grote hobbel, want zou verkeerskundig onmogelijk zijn gezien de parkeer- en de wend- en draaimogelijkheden. Vanuit de politiek wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen de slepende zaak links- of rechtsom op te lossen.

 

 

Deel dit nieuws!