De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Buren pannekoekenrestaurant Oldenzaal kopen aanliggende grond

Buren pannekoekenrestaurant Oldenzaal kopen aanliggende grond

OLDENZAAL  Het bestemmingsplan Hogt in Oldenzaal voorziet onder meer in van een (pannenkoeken)restaurant in het groen en een dierenweide. Uit een (tussen)uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt evenwel dat het de restauranthouder het deel van zijn terrein dat grenst aan de woonpercelen langs de Schipleidelaan na buurtprotest niet mag gebruiken voor het houden van dieren.

Het restaurant kan om die reden dit terreindeel niet gebruiken als dierenweide. De eigenaar wil nu de bewoners van aangrenzende gronden de gelegenheid bieden om dit terrein toe te voegen aan hun woonpercelen. Inmiddels zijn enkele bewoners al tot aankoop overgegaan. Om het gebruik als woonerf en het realiseren van bijgebouwen mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd, waartoe het college van burgemeester en wethouders nu in een ontwerpbestemmingsplan heeft besloten.

meer volgt

 

 

Deel dit nieuws!