De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Fietspad bezijden Woolderesweg richting Seahorse-wijk Hengelo

Fietspad bezijden Woolderesweg richting Seahorse-wijk Hengelo

HENGELO - Er komt een vrijliggend fietspad bezijden de Wooolderesweg te Hengelo als de gemeenteraad instemt met het beschikbaar stellen van een bedrag van bijna 312.00 euro. Dat is namelijk het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting zal de provincie Overijssel de helft vooor haar rekening nemen.

De aanleg van het fietspad maakt onderdeel uit van maatregelen in het kader van de beoogde woningbouw op de grond waar voorheen het bedrijf Seahorse was gevestigd.  De gemeenteraad ging met dat bestemmingsplan akkoord op voorwaarde van het 'verkeersveiliger' maken van de Woolderesweg. Dat heeft de raad toen in een motie vervat.

Bewoners van het deel vanaf de Geerdinksweg tot aan de nieuwe uitrit van het plan Seahorse, vinden de weg verkeersgevaarlijk en dan in het bijzonder voor fietsers (scholieren van Twickel). De wethouder zegde toe een verkeersveilige herinrichting van de weg toe en samen met bewoners en belangengroeperingen een plan voor een ontwerp te maken.

De woningbouw vindt plaats op het terrein waar de Koninklijke Weefgoederen Fabriek (KWF) – beter bekend onder de naam Seahorse Hengelo - jarenlang de omgeving domineerde. Het een industrieel historische plek, waar nu d de meest duurzame wijk van Hengelo is voorzien, met comfort van nu, volgens het nul-op-meter principe, gasloos/elekrisch. Door het behoud van een aantal sheddaken geldt de cultuurhistorie als een onderscheidende kwaliteit.

Deel dit nieuws!