De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Enschede begint verkiezingsstrijd nu al op Milieueilanden

CDA in Enschede begint verkiezingsstrijd nu al op Milieueilanden

ENSCHEDE - De raadsfractie van het CDA in Enschede wil het huidige systeem van afvalinzameling op de schop nemen, omdat het volgens het raadslid Van Lagen leidt tot een rotzooi in de stad, inzonderheid bij de zogenoemde ‘milieu-eilanden’ waar de afvalcontainers in alle kleuren en maten gegroepeerd staan, met vaak even veel vuilnis eromheen, al dan niet in zakken verpakt en al dan niet naast de verzamelbakken, waardoor het klachten regent bij de zogenoemde milieu-elanden op pleinen in stadswijken, waar containers uitpuilen en illegale dump plaatsvindt.

Het belang van duurzame afvalverwerking in Twente en dus ook in Enschede stelt het CDA niet ter discussie, maar Van Lagen laat weten dat de opties open moet blijven voor verbeteringen van en alternatieven voor het huidige afvalbeleid. Daartoe zegt Van Lagen ‘ meerdere malen verschillende voorstellen’ te hebben gedaan, onder meer om te kijken naar de mogelijkheden van nascheiding van het afval, waardoor het zou verminderen.

Het grootste probleem is volgens het CDA de versmering van de stad. Een motie van de christendemocraten om alternatieven voor de gescheiden inzameling tenminste te onderzoeken (zoals nascheiding) kreeg de steun van andere oppositiepartijen, maar niet van één of meer coalitiepartijen, want de ‘regeringsfracties’ BBE, VVD, D66, PvdA en ChristenUnie wezen zelfs een heroverweging of een onderzoek naar alternatieven af. Van Lagen heeft laten weten er zeker op terug te komen, met nog minder dan een jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Deel dit nieuws!