De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • D66 en PvdA dringen in Enschede aan op betaalbare woningen

D66 en PvdA dringen in Enschede aan op betaalbare woningen

ENSCHEDE - Om de woningbouw in de stad  een slinger te geven kan de gemeenteraad extra geld voor meer ambtelijke kracht inzetten om op te kunnen schalen door woningbouwprojecten op te kunnen pakken en te faciliteren. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in reactie op vragen van de raadsleden Van Dijk van D66  en Hummels van de PvdA.

Een andere optie is volgens het college het voeren van een actief grondbeleid, waardoor de gemeente meer regie houdt over de woningbouwprogrammering en de snelheid van gebiedsontwikkelingen. Deze strategie is, houden burgemeester en wethouders voor, wel riskant, maar kan als één van de beleidsinstrumenten wel degelijk leiden tot een zekere versnelling.

Inzonderheid willen de coalitiepartijen D66 en PvdA weten hoe er naar behoefte woningen kunnen verrijzen die betaalbaar zijn voor zowel de starter met een modaal inkomen als de tweeverdieners. Het college meldt de raad daar op twee fronten aan te werken, met bouwprojecten als Centrumkwadraat en Esmarkerveld, onder meer voor starters én voor doorstromers. Het college laat verder weten doorstroom te bevorderen door te bouwen in de middenhuur en in de (middel)dure koop.

Deel dit nieuws!