De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland benut beleid voor bouw woningen op inbreidngsplekken

Dinkelland benut beleid voor bouw woningen op inbreidngsplekken

DENEKAMP - De gemeente Dinkelland vergemakkelijkt de mogelijkheden voor het bouwen van woningen op zogenoemde inbreidingslocaties. Daarbij gaat het veelal om kleinschalige grondgebonden woningbouw zonder functiemenging binnen de grenzen van de bebouwde kom van een der dorpen van de gemeente.

Ten gevolge wijzigingen in de ruimtelijke regelgeving (met name meer mogelijkheden voor duurzame verstedelijking), een toenemende leegstand van commercieel en maatschappelijk vastgoed en de demografische ontwikkeling is in opdracht van de raad meer lijn in de bouwdrift verordonneert: ja tenzij dan nee mits.

Dinkelland wil los van hier en daar een huis sowieso promotioneel bouwen, want timmert letterlijk en figuurlijk aan de weg met plannevoor nieuwe woningen ten nutte van, starters senioren en gezinnen in de kernen Weerselo, Saasveld, Deurningen, Ootmarsum en Denekamp, dus in en bij deze kernen. Er dient volgens wethouder Blokhuis sprake te zijn van een realistisch woningbouwaanbod en een toegankelijke woningmarkt. 'Het moet niet zo zijn dat inwoners weg trekken omdat er geen beschikbare woonruimte is.'

 

Deel dit nieuws!