De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede trekt de knip voor groene ontwikkeling van Kennispark

Enschede trekt de knip voor groene ontwikkeling van Kennispark

ENSCHEDE - Onder voorwaarde dat de ondernemers op Kennispark Twente hetzelfde bedrag op tafel leggen is de gemeente Enschede bereid 1,25 miljoen euro toe te kennen voor de verdere ontwikkeling van dit bedrijventerrein bij de Universiteit Twente. Het geld moet bijdragen aan de 'ontwikkeling tot dynamische toplocatie met internationale allure, waar het bruist van de innovatie en waar (jong en minder jong) talent graag wil werken'. Het park heeft volgens de gemeente 'enorm veel potentie'.

Het college van burgemeester en wethouders rept over de transformatie van het Business & Sciencepark/Kennispark tot een groene innovatiecampus wordt een stevige uitdaging genoemd, maar een complicerende factor is dat er zo'n tachtig grond- en pandeigenaren zijn op Kennispark. Ze zijn lang niet allemaal ook de gebruiker van het vastgoed. 'Wij willen', schrijft het college aan de raad, 'de vastgoedeigenaren verleiden deel te nemen aan de gewenste transformatie naar een echte groene campus. Het vergt een gezamenlijke inspanning om Kennispark naar een ander kwaliteitsniveau te tillen, waar alle betrokken partijen van kunnen profiteren. Naar de mening van  het college werken jonge en veelbelovende ondernemers met potentie graag in een groene campusomgeving.

De gemeente wil om dit te stimuleren provinciaal geld van de Regio Deal inzetten. 'We willen deze middelen direct ten goede laten komen aan het vergroenen van het Business & Sciencepark. Daartoe is een concept-subsidieregeling ‘Green Deal Kennispark’ opgesteld, die het voor vastgoedeigenaren aantrekkelijk zou maken mee te doen aan de vergroening van het gebied. Vanuit de anderhalf miljoen euro stellen we 1,25 miljoen euro beschikbaar als subsidie voor eigenaren op Kennispark, onder de voorwaarde dat ze er minimaal een zelfde bedrag bij leggen. Er is dan nog een kwart miljoen beschikbaar voor herstructurering en inrichting van de openbare ruimte die de gemeente in eigendom heeft, eveneens onder de voorwaarde dat de ondernemers een zelfde bedrag op tafel leggen.

 

 

 

Deel dit nieuws!