De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland werkt mee aan wijziging bij Haarhuis Generatoren Agelo

Dinkelland werkt mee aan wijziging bij Haarhuis Generatoren Agelo

AGELO -  Het college van gedeputeerde staten de gemeente Dinkelland wil medewerking verlenen aan een wijziging de bebouwing bij  het bedrijf het bedrijf Haarhuis Generatoren te Agelo. Het gaat naar het oordeel van het college om een relatief kleine ingreep in het landschap met relatief grote voordelen voor de bedrijfsvoering en de bewoning.

Het  plan gaat uit van de bouw van een vervangende bedrijfswoning die anders zal worden gesitueerd kan worden dan de bestaande. Daar komt volgens het college nog bij dat het bedrijf bereid is te investeren in de zogenoemde groene kwaliteitsimpuls. Er zijn wel bezwaren ingediend, waarover de gemeenteraad begin volgend jaar moet oordelen.

Het college meldt dat de nieuwbouw weliswaar deels buiten het 'bestemmingsvak' zal plaatsgrijpen, maar dat de bestemde oppervlakte van het perceel aan de Rossumerstraat een kilometer zuidwaarts van Ootmarsum niet verandert. Het voordeel is dat de routing in en bij de bedrijfsgebouwen sterk verbetert en ook de 'oriëntatie' op het landschap.

 

Deel dit nieuws!