De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Noordoost Twente bereikt een akkoord over duurzame energie

Noordoost Twente bereikt een akkoord over duurzame energie

OLDENZAAL - Een ruime meerderheid van de inwoners van Noordoost Twente kan goed leven met de plannen om op duurzame wijze energie op te wekken in het gebied dat de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen omspant. Dit blijkt volgens de gemeenten uit een enquête van Energie van Noordoost Twente. Het gaat om de combinatie van windmolens en zonnevelden.

De vier gemeenten hebben afgesproken achttien windmolens (in clusters van minimaal drie) te plaatsen, honderd hectare aan zonneveld aan te laten leggen, 63 hectare aan zonnepanelen op daken aan te brengen en twaalf lokale energieprojecten (zon of wind) nabij een dorp of wijk te realiseren. Dit aanbod is nog een concept, de vier afzonderlijke gemeenteraden moeten hier begin volgend jaar formeel nog een finaal besluit overnemen.

Driekwart van de inwoners zou van mening zijn dat de gemeenten in Noordoost Twente zich actief moeten inzetten voor duurzame opwek van energie. Op de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het behalen van de klimaatafspraken, zien de inwoners de verdeling als volgt: eerst de landelijke overheid, dan de gemeenten, dan de provincie en tot slot de inwoners zelf.  

De vier gemeenten willen dit vooral met zon en wind  energie opwekken in Noordoost Twente omdat hiervoor de beste technieken inzetbaar zouden zijn. In een enquête is ook gevraagd waar de zonnepanelen en windturbines dan geplaatst zouden kunnen worden. Veruit de meest genoemde locaties zijn langs bestaande infrastructuur, zoals bezijden de A1, en op of nabij industrieterreinen, en molens dicht bij de Duitse grens en  op plekken die gecombineerd kunnen worden met waterberging.

 

Deel dit nieuws!