De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • ChristenUnie in Overijssel oppert mogelijkheid provinciale belasting

ChristenUnie in Overijssel oppert mogelijkheid provinciale belasting

NIJVERDAL - De fractie  van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Overijssel wil een discussie op gang brengen over de mogelijkheid zelf belasting te kunnen heffen. Met deze suggestie komt de fractie naar aanleiding van een initiatief van deze strekking in Friesland. Gewezen wordt in dit verband op het feit dat steeds meer 'verantwoordelijkheden' richting de provincies worden geschoven. Zo stelt de Friese gedeputeerde De Rouwe dat de toenemende taken van provincies 'meer autonomie' vereist.

De Rouwe was voor hij namens het CDA gedeputeerde van Friesland werd lid van de Tweede Kamer, in dezelfde tijd dat de huidige gedeputeerde Van Hijum van het CDA van Overijssel ook deel uitmaakte van de Tweede Kamer. Gezworen politieke kameraden. Het is nu aan Van Hijum, partijgenoot, leeftijdgenoot en vakgenoot van De Rouwe zijn Overijsselse visie op de suggestie van de Friese gedeputeerde te geven. Als gedeputeerde van Financiƫn moet hij ook de vragen van de ChristenUnie beantwoorden.

De provinciale overheid heft trouwens al belasting, namelijk de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dat is landelijk een bedrag van 1,6 miljard, dat de provincies naar eigen goeddunken kunnen besteden. Het statenlid Stelpstra van de ChristenUnie wil weten hoe het Overijsselse college van gedeputeerde staten aankijkt tegen de voor- en nadelen van de belastinghervorming in de verdeling tussen provincie en de rijksoverheid, waarbij het dus ook kan gaan om een hervorming in plaats van een extra heffing.

Deel dit nieuws!