De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Natuurlijke inzet om het bloemen en bijen naar de zin te maken

Natuurlijke inzet om het bloemen en bijen naar de zin te maken

LOSSER - Op instigatie van Landschap Overijssel worden bosranden in Twente heringericht. Dit gebeurt met provinciale subsidie met als oogmerk om door een grotere soortenrijkdom een betere leefomgeving te komen van insecten, vogels en kleine zoogdieren. Het doel is een geleidelijke bloemrijke overgang van bos naar weiland te bevorderen ten nutte van leefgebieden voor dieren en planten.

Er is een begin gemaakt met het opnieuw inrichten van duizend meter bosrand bij de natuurgebieden Huneborg, Vasserheide, Mandermaten, Lonnekerberg, Lonnekermeer, ‘t Holthuis, Hof Espelo, De Wildernis, Stroink, Smalenbroek en Groot Brunnink. De verwachting is dat hier over circa twee jaar weer volop nectarplanten en kruiden bloeien, waar insecten, vogels en kleine zoogdieren van profiteren.

Veel soorten hebben het volgens Landschap Overijssel moeilijk. Dat geldt onder meer voor de kleine ijsvogelvlinder, de boomkikker en allerhande vleermuizen hebben het moeilijk. Daarom stelde de provincie geld beschikbaar gesteld om bijzondere soorten in overdrachtelijke zin een duwtje in de gewenste richting te geven. Een goed ingerichte bosrand met een geleidelijke, bloemrijke overgang van bos naar weiland of wandelpad zorgt volgens Lanschap Overijssel voor aantrekkelijke leefgebieden ten behoeve van insecten en in het verlengde daarvan van vogels en kleine zoogdieren, die die zijn op hun beurt weer op het menu staan voor marters, uilen en dagroofvogels. Veel bosranden zijn nu vaak niet goed ingericht; de overgang van weiland naar bos is te abrupt en belangrijke kruiden en struiken ontbreken.

Deel dit nieuws!