De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Drinkwatervoorziening een steeds groter probleem in Overijssel

Drinkwatervoorziening een steeds groter probleem in Overijssel

HENGELO - Het gaat knijpen met de drinkwatervoorziening in Twente. De provincie Overijssel laat weten bezig te zijn met 'een adaptieve strategie' om de beschikbaarheid van voldoende drinkwater ook op termijn te garanderen. Er vindt binnenkort ten provinciehuize politiek beraad plaats.  De provincie heeft op basis van de Waterwet als enige overheid de mogelijkheid vergunningen te verlenen voor de openbare drinkwatervoorziening. Behalve voor drinkwater moet de provinciale overheid ook de hoeder zijn van natuur en landbouw.

Als gevolg van de droge zomers van de afgelopen drie jaar ontstaat toenemende spanning tussen deze functies en de (drink)watervraag. De verwachting is, stelt het Overijsselse provinciebestuur, dat door klimaatverandering deze spanning verder zal toenemen. Hoewel de drinkwateronttrekking nog niet één procent is van de totale waterbeschikbaarheid kan het lokaal nabij de winputten sterk bijdragen aan verdroging in het gebied. Bij de inzet van bestaande winvergunningen en ook de ontwikkeling van toekomstige wingebieden vraagt dit steeds specifieke afweging tussen onder andere drinkwater- en natuurbelang. Vanuit energietransitie speelt de benutting van de ondergrond voor bodemenergiesystemen. Ook deze functie zal volgens het provinciebestuur een claim leggen op de fysieke ruimte en de watervoorraden.

Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft nadrukkelijk te maken met gewijzigde omstandigheden bij zijn verantwoordelijkheid voor de productie en levering van drinkwater, wat dus vanwege de schaarsheid steeds moeilijker wordt. Dat geldt met name voor Twente, vanwege  de hoge ligging van deze regio en minder toevoer van oppervlaktewater. Ook krijgt Vitens steeds meer te maken met pieken in de behoefte aan water. Een ander probleem zijn uitputting en vervuiling van grondwater. Dat bleek van de week nog toen wethouder Nijhof van Hellendoorn in reactie op vragen vanuit de gemeenteraad zijn dat de kwaliteit van grondwater nabij het kerkdorp Daarlerveen inboet aan kwaliteit vanwege de vervuiling en dat aan de heuvelrug bij het kerkdorp Haarle steeds minder water kan worden onttrokken omdat van steeds dieper moet komen.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!