De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede moet bijpassen ondanks inzet coronageld en reserves

Enschede moet bijpassen ondanks inzet coronageld en reserves

ENSCHEDE – Door eerst 14,1 miljoen euro uit de algemene reserve te halen, denkt het college van burgemeester en wethouders over het lopende boekjaar 2020 een bedrag van 9,6 miljoen over te houden. Er moet de facto dus 4,5 miljoen aan de reserves worden onttrokken. En dat staat nog los van de kosten die de gemeente moet maken vanwege de tweede ‘coronagolf’.

Het dagelijks bestuur der gemeente Enschede stelt zich, zo meldt het college, ten doel ‘een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding’ te presenteren in de aanloop naar 2021, dat mede door corona ook in financiële duisternis, of tenminste het tweeduister, is gehuld vanwege alle vraagtekens en ontwikkelingen in wereld, land en stad.

In berekeningen over dit jaar is een bijdrage uit de zogenoemde ‘septembercirculaire’ van dik tien miljoen euro coronacompensatie opgenomen plus nog wat voordelen, maar daar stond een tekort van zeventien miljoen tegenover. Het college wil in elk geval een ‘septembervoordeel’ van 597.000 euro bestemmen voor het stedelijke fonds Wederopbloei reserveren. Voor de rest is het voor college en raad inbinden, interen en inschikken bij het vaststellen van een begroting voor 2021.

Deel dit nieuws!