De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo weigert te betalen voor niet-gekochte diensten Regio Twente

Almelo weigert te betalen voor niet-gekochte diensten Regio Twente

ALMELO -De gemeente Almelo voelt er niets geld aan de regio Twente te betalen voor diensten die besteld noch afgenomen zijn. Net als de gemeente Hof van Twente neemt Almelo van de regionale zorgorganisatie OZJT/Samen14 niet alle diensten af. Het punt is dat Almelo en Hof van Twente een aantal zaken, ter zake de inkoop van jeugdzorgaanbod, goedkoper getweeën kan inkopen dan via de regionale OZJT/Samen14-organisatie. En dus wil ze er ook niet voor betalen. Om die reden weigert de gemeente een deel van de Twentse rekening te betalen.

Bovendien vindt de gemeenteraad van Almelo dat de regio Twente te veel exra kosten maakt en oplopende tekorten veroorzaakt voor activiteiten in het kader van VTT (Veilig Thuis Twente) voor de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling waar structureel meer kosten in de begroting worden opgenomen. De raad nam een amendement van de VVD aan om dit in te dammen. Het is volgens het liberale raadslid Loupatty ook op dit punt beter een lokale koers te varen op het gebied van preventie en bestrijding, wat én beter én goedkoper zou zijn.

 

Deel dit nieuws!